Умумий янгиликлар2019-01-06T06:47:06+00:00

Умумий янгиликлар

“Ватан шарафи учун”

Буюк ғалабанинг 75 йиллигига Биринчи Украина фронтида ўзбек тилида "Ватан шарафи учун" номли газета 1944-1945 йилларда чиқиб турган. Унинг 1944 йилДалее